Защита на лични данни

За искания, възражения и оттегляне на съгласия по Общия регламент за защита на личните данни, моля да попълните съответната бланка и да ни я изпратите подписана и сканирана на посочения електронен адрес: gdpr@hotelslion.bg или в оригинал по пощата на адрес:

София, Бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 3, Хотели Лион ООД, на вниманието на Отговорника по личните данни.

За да свалите необходимата бланка, кликнете върху следните линкове:

ВЪЗРАЖЕНИЕ     | ПОЛИТИКАОТТЕГЛЯНЕ