Наименование на проекта: BG-RRP-3.006-0534-C01 Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии

Цел на проекта: Да повиши сигурността, гъвкавостта и капацитета на енергийната система на Хотели Лион ЕООД, както и да ускори прехода на предприятието към климатична неутралност, чрез изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди.

Краен получател: ХОТЕЛИ ЛИОН ЕООД

Обща стойност: 339 000.00 лв., от които 152 550 лв.
безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.11.2023 г.
Край: 10.05.2025 г.